Üyelik Şartları

MÜSTAKİL SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ SANDIĞI ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ

Müstalik Sanayici ve İş Adamları Derneği Sandığı (MÜSAN)'a Dernek Tüzüğü, Sandık Yönetmeliği ve sair ilgili bilgi ve belgeleri okuyup irdeleyerek kendi hür iradem ile üyelik başvurusunda bulundum. Üyeliğe kabul edildiğim taktirde aşağıdaki hususları kendi hür iradem ile kabul ettiğimi ve bunlara uyacağımı kabul beyan ve taahhüt ederim.

1.MÜSİAD Sandık üyeliği MÜSİAD Dernek üyeliğinin farklı olduğunu, her ikisinin de ait yükümlülüğü olduğunu, bu yükümlülüklerimi tüzük, Genek Kurul ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde süresinde yerine getireceğimi, ödediğim tüm aidatları sandığa vakfettiğim, bağışladığımı, herhangi bir nedenle üyeliğimin sona ermesi halinde bunları geri talep etmeyeceğimi,

2.MÜSİAD Sandık üyeliğim süresince sandığa yapacağım her türlü yardım, bağış, zekat, sadaka vs. nakdi ve ayni ödemelerimin tümü sandığa amaçları doğrultusunda kullanılması için bağışladığımı ve vakfettiğimi, bunları sandık yönetim kurulunun sandık amaçları doğrultusunda kullanılmasına muvafakat ettiğimi, herhangi bir nedenle bunları geri talep etmeyeceğimi, MÜSİAD Sandığı mal varlıkları üzerinde herhangi bir hak ve alacak talep etme hakkımın bulunmadığını bildiğimi ve bunu kabul ettiğimi,

3.MÜSİAD Sandığının herhangi bir nedenle feshine veya tasfiyesine yada kapatılmasına karar verildiği taktirde sandık mal varlıkları üzerinde herhangi bir hak ve alacak talep etme hakkımın bulunmadığını bildiğimi, sandık mal varlıkları üzerinde herhangi bir hak ve alacak talep etmeyeceğimi,

4.MÜSİAD Sandık üyeliğiminden sonra dernek tüzüğünde, sandık yönetmeliğinde, sandık fonları uygulamarında yapılacak her türlü değişiklik ve kurallara, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun davranacağımı,

5.MÜSİAD Sandığı bünyesinde bulunan fonlardan nakdi ve ayni istifade ettiğim taktirde bunlardan geri ödenmesi gerekenleri sandık yönetim kurulu tarafından belirlenen kural ve şartlar ile verilen süre içinde geri ödeyeceğimi, ödemediğim taktirde sandık yönetim kurulunun hakkımda sandık yönetmeliği ve sair mevzuatlar kapsamında her türlü yasal yollara başvurabileceğini, bunu bildiğimi ve muvafakat ettiğimi,

6.MÜSİAD Sandığına üye olmam, halinde sandığın ve derneğin üyelik kriterlerine uyacağımı, bunların saygınlık ve itibarını zedeleyecek herhangi bir olumsuz eylem ve davranış sergilemeyeceğimi, üyelik ile bağdaşmayan hal ve davranışlar içinde bulunmaycağımı, bunların tespiti halinde sandık ve dernek üyeliğime son verilebileceğini bidiğimi ve bunu kabul ettiğimi, üyeliğim süresince sandığa ve derneğe vereceğim her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi,

KABUL EDİYORUM.

2024 YILI KARZ-I HASEN’E ÜYELİK

- MÜSİAD Asil ya da Gençlik Kurulu Üyesi Olmak
- Karz-ı Hasen Üyelik Formunu Doldurmak
- SANDIK ¨Karz Bedeli’ni Ödemek
(MÜSİAD üyeliği sona eren üyenin Karz-ı Hasen üyeliği de düşer.)

 

ASİL ÜYELER İÇİN
Sandık üyelerinden giriş asgari karz tutarı: 1.750 TL
Yıllık asgari karz tutarı: 5.000 TL

GENÇ MÜSİAD ÜYELERİ İÇİN

Sandık üyelerinden giriş asgari karz tutarı: 875 TL
Yıllık asgari karz tutarı: 2.500 TL

istanbul escort istanbul eskort şişli rus escort Esenyurt escort taksim eskort şişli anal escort Antalya vip escort kayseri anal escort
ÜYE OL ÖDEME YAP