Başkandan

img
img

Değerli Karz-ı Hasen Gönüldaşları;

“Kim Allah’a güzel bir borç verirse  Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da genişleten de Allah’tır ve O’na döndürüleceksiniz. (Bakara – 245)”
Bildiğiniz üzere, MÜSİAD sadece ekonomi alanında büyük işler yapan bir dernek değil aynı zamanda sosyal alanda çalışan, Müslümanların kardeşliğini baki kılmak için projeler üreten bir dernektir. Karz-ı Hasen projesi MÜSİAD üyelerinin ihtiyaç anında nakit kaynak sıkıntılarına faizsiz bir çözüm üretmek amacıyla Kuran-ı Kerim referans alınarak hayata geçirilmiştir.
Karzdan türeyen ve Kur’an-ı Kerim’de 6 farklı yerde geçen ¨karz-ı hasen¨ kavramı, mecazî olarak Allah’a güzel bir şekilde borç vermeyi ifade eder. Borcun “hasen” yani “güzel” olarak isimlendirilmesi, borç veren kişinin riyâ ve menfaat gözetmeden, Allah’ın rızasını merkeze alarak, faizsiz bir şekilde borç vermesi ve Müslüman kardeşinin ihtiyacını gözetmesinden kaynaklanır.
Klasik ekonomi anlayışında saklayarak, biriktirerek ve nemalandırarak çoğaltma anlayışı esastır. Ama Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de mecazi anlamda kendisine borç verilmesi olarak tarif ettiği Karz-ı Hasen ile alternatif bir kazanç yolu tavsiye etmekte ve karşılığını kat kat fazlasıyla vereceğini taahhüt etmektedir.
Karzı Hasen’in yaygınlaşması hem borç veren hem borç alan kişiler bakımından hem de toplumsal dayanışma yönüyle yüksek bir fayda doğurmaktadır.

Borç veren kişi; Müslüman kardeşinin faizli olarak borçlanmasını engelleyerek sevap kazanmakta ayrıca Allah’ın vaad ettiği sayısız nimetin muhatabı olmaktadır.
Borç alan kişi ise, faize bulaşmayarak bu günahtan korunmakta, borcunu ödeme gayreti içinde olduğunda da Peygamber Efendimizin dualarına mazhar olmaktadır.

Toplumsal bakımdan doğacak fayda da şudur ki, yalnızlığın ve bireyselleşmenin yükseldiği bu çağda “Müslümanlar kardeştir” düsturunu hatırlatmakta ve kardeşliğin yaygınlaşmasını sağlamaktır.
Çağımızda, insanın insana sırtını dönmesi, yardımlaşma ve sosyal dayanışmanın azalması, güvensizlik ve Allah’ın buyruklarını duymamak, insanı manevi olarak yoksullaştırmıştır. Tüm değerlerin paraya tahvil edilebileceği fikrinin acımasızca yayıldığı günümüzde, yeryüzünün halifesi olan insan, yalnızlığa mahkûm edilmektedir. Karz-ı Hasen’in hikmeti bu noktada açığa çıkmaktadır. Müslümanlar yalnız değildir. Bir vücudun azaları gibidir. Özetle;
Karzı Hasen bir elin diğer eli tutmasıdır.
Karzı hasen zor günde birlik olmaktır.
Karz-ı Hasen safları sıklaştırmaktır.

Değerli Gönüldaşlarımız;
Türkiye’de ilk defa MÜSİAD bünyesinde kurulan Karz-ı Hasen sandığı birçok dernek ve kuruluş tarafından dikkatle takip edilmektedir. Yıllar içerisinde birçok dernek ve vakıf kendi bünyelerinde Karz-ı Hasen sandıklarını kurmuşlardır.
Karz-ı Hasen’e bugüne kadar gönlünü ve imkanlarını seferber eden siz kıymetli kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum ve Karz-ı Hasen’e verdiğiniz desteklerin hem dünyada hem de ahirette kat kat fazlasıyla iade edilmesini Yüce Rabbimizin niyaz ediyorum.
Saygılarımla,

Muhammed ALİ ÖZEKEN
Karz-ı Hasen SandığıYönetim Kurulu Başkanı

img
img
istanbul escort istanbul eskort şişli rus escort Esenyurt escort taksim eskort şişli anal escort Antalya vip escort kayseri anal escort
ÜYE OL ÖDEME YAP